Initiativtagare

Vi har alla ställt oss bakom manifestet för projektet LokalLojal. Ett livskraftigt och levande Värmland är den framtidsbild vi har bestämt oss att verka för. Det behövs en gemensam kraftsamling. Lokallojala invånare och företag ger verksamheter livskraft!

Klicka på våra logotyper för att läsa mer om oss!
 

Branäs
Diner 45
Fryksdalens Sparbank
 
Konsum Värmland
Löfbergs
OKQ8 Värmland
 
Uddeholm