En OK-macks nedgång och fall

Under vårvintern fick jag klart för mig att vår OK-mack i Storfors var nedläggningshotad. Efter flera års minusresultat såg inte ledning och styrelse några möjligheter att skjuta till mer pengar, eftersom hela OK Värmland haft ett svagt år 2014. Det var en stor överraskning för både mig och övriga storforsbor. Vi levde i tron att vår mack levde ett gott liv. Köerna till kassan var ofta långa.