MOT 2018: FRAMTIDSTRO OCH JUBILEUMSFEST

I och med teknikutvecklingen är det svårt att veta hur framtidensindustri kommer att se ut. Vad kommer tillverkas, hur tillverkar vi det och vilken kompetens behövs för att kunna göra det? Frågeställningar som vi inte har säkra svar på idag. Men det vi vet är att vi behöver vara öppna för förändringar och nya utmaningar. Som marknadsledare i världen har vi också ett ansvar att driva utvecklingen framåt. Det är ett måste för att Uddeholm ska kunna vara #1 även i fortsättningen och för att vi ska finnas i Hagfors/Värmland/Sverige i 350 år till.

AMBASSADÖRER VIKTIGARE ÄN ANNONSER

Ett varumärke är mer än sin logotyp, mer än Uddeholms åtta bokstäver på ett papper eller en skärm. Det är hur vi är mot varandra på avdelningen, i gruppen, i företaget och hur vi agerar gentemot våra kunder och leverantörer. Hur Uddeholm ÄR – våra värden – ska ses och kännas från första handslaget till stålet vi levererar. Med 90 säljbolag och 3 000 medarbetare innebär det både möjligheter och utmaningar i mitt jobb som varumärkesansvarig. På en global marknad måste det finnas en tydlig ”minsta gemensamma nämnare” oavsett i vilket land, på vilket språk och genom vilken person man möter Uddeholm. För att nå dit går vi lite mot strömmen, i alla fall inom vår bransch.

ETT GLOBALT FÖRETAG MED LOKAL STOLTHET (OCH TVÄRTOM!)

Vad är egentligen verktygsstål och vad tänker du på när du hör ordet? Om jag ska gissa så tror jag att de flesta svaren handlar om industri, tungt, stort och smutsigt. Det är nog den vanligaste missuppfattningen om Uddeholm gör. Det vi gör är stål som andra gör verktyg av – som i sin tur används till att tillverka saker som vi ser i butiker, använder hemma eller har på oss varje dag. Ett verktyg kan vara allt från en form man gjuter plast i till avancerade skruvar. Och stålet man köper från oss kan vara fint pulver man smälter i en 3D-skrivare till stora balkar man svarvar till rätt form.

Robert Gustafsson LokalLojal

Veckans LokalLojal-bloggare – Robert Gustafsson

Hej Värmland! Robert Gustafsson heter jag, en 51 (hur gick DET till?!) gammal närking som numer kallar Karlstad och Värmland ”hemma”. Det är i Karlstad är jag bor, men det är i Hagfors och världen är var jag jobbar. I Hagfors ligger nämligen huvudkontoret och produktionsanläggningen för Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål. Där jobbar jag med varumärkesfrågor och kommunikation. Och ute i världen finns de flesta av våra kunder och fler än 90 säljbolag som jobbar med Uddeholms stålprodukter.