En lokal LokalLojal bank?

Lokallojal, vilket bra initiativ. Bra och viktigt för oss som bor utanför storstadsområdena. För mig handlar Lokallojal om att skapa en medvetenhet och förståelse av vilka effekter det får om vi är lokallojala eller inte. Vi behöver ha en debatt om varför det är viktigt, vad var och en kan göra och vad vi kan göra tillsammans. Vi ska däremot inte peka finger och skriva folk saker på näsan. Ibland finns goda skäl till varför man väljer annat alternativ än det lokala. Det kan handla om leveranssäkerhet eller kvalité och där gäller det för oss i lokala verksamheter att jobba med att vara bäst som leverantör, Inte bara lokal.