BID – en modell för lokal samverkan

Scandinavian Heartland är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och kommuner och Länsstyrelse i Dalarna och Värmland. Arbetet inleddes redan 2007 för att öka sysselsättning och inflyttning i Heartland-regionen. Hittills bland annat handlat om produktutveckling och om att utveckla småskaliga turistföretag. Scandinavian Heartland ska också bidra till ökad internationalisering av företag, nyttja potentialen bland flyktingar och livsstilsmigranter och öka samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.

Socialtkapital

Vad är det att vara lokallojal? Och hur blir man det? Är det mitt personliga ansvar? Ett aktivt val som jag måste göra? Eller är det något som kommer utifrån, en samhällsanda som pågår runtomkring mig och som jag liksom automatiskt blir en naturlig del av? När jag var liten brukade min pappa säga att vi bodde i centrum av universum. Torsby, här och nu, vår lilla plats på jorden. Det var medelpunkten. Jag förstod naturligtvis att det här inte var helt sant, men någonstans var det en fin tanke, och det fastnade. Det är här, där jag är nu, som jag på många sätt har störst möjligheter att påverka. Att handla lokalproducerade varor i matbutiken är ett aktivt val jag gör. Att köpa mina löparskor hos min lokala sportbutik är också ett lojalt val när jag vet att jag kan köpa samma skor från en utländsk nätbutik för flera […]