Fritidsbanken gör Värmland mer öppet

I måndags besökte talman Urban Ahlin Värmland för ett officiellt besök. Det är alltid lika trevligt och givande att visa upp vårt län. Dagens avslutades på Kronoparken i Karlstad där vi besökte Fröding Arena för att ta del av deras verksamhet ”Ett öppnare Kronoparken”, vilket var mycket spännande och givande för alla parter – även för oss. Dagen avslutades med att talmannen invigde Fritidsbanken, som är som ett vanligt bibliotek, fast med fritidsprylar istället för böcker.

Kenneth Johansson

Kära värmlänningar och kära vänner av Värmland.

Dagens moderna Värmland är naturens, kulturens, skrönornas och berättarnas landskap – Kronan bland Svea rikes länder. Värmland är vidsträckta skogar, sjöar och vattendrag och öppna odlingslandskap – från Vänerns skärgård och artrika ängar till vidsträckta myrar och förfjällsterräng i norra Klarälvdalen. Värmland är ett län med många fördelar. Det handlar mycket om vår närhet till Oslo, Göteborg och Stockholm. Men det handlar främst om alla människor. Vi är handlingskraftiga och framtidsorienterade.