Ringar på vatten

Alltid är det någon som behöver min expertis. Kanske inte alltid och inte just min, men någons i alla fall. Då kan det vara bra att ha den nära till hands. Jag har inte alltid arbetat i den otrygga underhållningsbranschen där nästa kvartal inte haft några markeringar i kalendern alls innan kvartalet ordentligt börjat.