Joakim Bank LokalLOjal

Varför Värmland?

För snart 12 år sedan hade jag precis gått ur gymnasiet och bestämde mig att flytta från Tidaholm där jag växt upp till Karlstad för att studera finansiell ekonomi vid Karlstads universitet. Min plan då var att stanna i 4 år, studera klart och sedan flytta till Göteborg eller Stockholm för jobba i finanssektorn. Under min studietid jobbade jag extra med att sälja Apples produkter och startade samtidigt upp Campusbokhandeln vid Karlstads universitet och hade de dittills roligaste 4 åren i mitt liv.