Det är dags att släppa skrivbordskanten, droppa skärmen och lämna soffan!

Tänk dig alla engagerade lojala människor i din omgivning som jobbar ideellt på sportklubben, teatergruppen, politiskt, bygdeföreningen, motorklubben, vattenföreningen, mentorskap, skolan m.m. De är en förutsättning att vårt lokala samhälle ska fungera. 
 Det finns plats för oss alla. Kiosken behöver bemannas, gräset ska klippas, ekonomin skötas, snickerier fixas, biljetter kontrolleras, medlemsregister uppdateras, någon att snacka med kan värma, bollar pumpas, fika inhandlas, affischer ska upp, sociala medier skötas, fester fixas, lokala butiken få ut reklamblad, vattenflaskor fyllas, stolar bäras m.m.

Bara vi snackar med varann så löser det sig – Tänk så enkelt

Är uppväxt i en kreativ miljö där min far sa: ”Arbete är sånt som skapas” och min mor sa ”Du gör på ditt sätt”. Tänk så enkelt. I det gamla bondesamhället gick man till kyrkan varje vecka och på kyrkbacken fick man reda på vad som var på gång i bygden. Hade handlarn fått in nya redskap, vem skulle man köpa årets kalvar av, hur såg skörden ut, nyheter från residensstaden, någon som startat ny verksamhet, prisläget osv. Några gånger per år hade man ofta marten på bygden för att göra de stora affärerna, se vad som var på gång och ha det trevligt. Självklart var man lokal och lojal. Man levererade det man lovat och hade koll vad som var på gång. Och vid högtider kunde det bjudas in till salongen hos godsägaren med trolig inspiration från de fina salongerna i de europeiska storstäderna.