Vem blir årets Sola 2016?

I söndags var sista dagen att skicka in nomineringar till Solapriset. Priset ska gå till någon (eller kanske några?) som inspirerar, är en gästvänlig entreprenör och som är en god ambassadör för Karlstadsregionen. Eva-Lisa Holtz som ju är den ursprungliga Sola är vida känd utanför stan, och trots att hon var igång på 1700-talet lever hennes goda rykte fortfarande.

Var är gräset grönare än här?

Man brukar ju säga att grannens gräs alltid verkar grönare som ett uttryck för att man aldrig blir riktigt nöjd eller kanske som ett uttryck för en strävan att bli bättre eller bara längtar bort. Som landstingsanställd, oavsett var i vårt land, lever man i ett ständigt dilemma; driven av ett patos att alla ska ha samma möjligheter att få hjälp och stöd vid ohälsa och sjukdom, samtidigt som den offentliga driftsformen man arbetar i egentligen är hopplös. Det råder vattentäta skott mellan de som arbetar med sjukvården och de som styr den politiskt. Klart att man som invånare vill ha allt möjligt, och ska man vinna val och få makten måste man ju som politiker lôva och lôva, som det heter här i Värmland. Men det är i princip outhärdligt att sättas till att infria dessa löften ute i primärvården – det som förväntas av oss innebär minst det […]

Handen på hjärtat – är du och Mikael intresserade av Värmland?

Till sommaren har vi bott här i Värmland i 24 år. Vad förde oss hit och vad fick oss att stanna? Värmlänningarna är en sak, naturen en andra, men det har fr a varit guld för våra barn att växa upp i Karlstad. Den äldsta lämnar i dagarna stan för plugg i Lund, men jag vet att han fått en trygg och bra start här uppe. Den yngre sonen tar studenten till våren och säger att Karlstad är stan han gillar bäst, och verkar inte ha bråttom bort. Så helt fel har vi alltså inte gjort när vi valde att flytta västerut på 90-talet och slå ner bopålarna här.