Värmlands DNA -Finns det?

Värmlands DNA -Finns det? Det kan bara vi tillsammans svara på. För det första; vad är ens DNA? Wikipedia ”all mighty ” Säger detta om DNA: DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer. DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener.

Solbacka Källa

Vi börjar med lite historia och fakta om Solbacka: Gården som först hette Gärdet fick ett nytt boningshus år 1939. Huset byggdes av byggmästare Johan Gustafsson. Den nya stugan fick namnet Solbacka då den byggdes i en solig backe. I tre veckor arbetade man för hand för att ta sig de 30 meter ner i berget som krävdes för att komma åt vatten. Nästan 70 år senare sinade brunnen och Anna, yngsta barnbarnet till Johan och Valborg Gustafsson, som tagit över gården tillsammans med sin make Eric, lät borra en ny. Den här gången tog det tre dagar att borra sig tre gånger så djupt. Ett sedvanligt vattenprov visade att vattnet var av mycket god kvalitet. Vattnet håller t ex. ett pH-värde på mellan 7,9 och 8,1. Mineralerna är naturligt välbalanserade. Vattnet har alltid smakat gott på Solbacka.