Birgitta Söderberg

Framtiden är ljus

… så stod det på kortet jag fick av mina arbetskamrater när jag för 12 år sedan tillträdde som VD på ClaraHälsan. Detta har fått bli mina ledord – denna gemensamt goda tanke i ett arbetslag kan ”flytta berg”. För många som idag går igenom stora förändringar kan detta förhållningssätt kännas svårt, men vi vet att hur vi tänker påverkar ofta utfallet av förändringen.

Att trivas på jobbet är en friskhetsfaktor.

De regler som styr svensk arbetsmarknad är till för att skydda arbetstagaren. Men paradoxalt nog innebär anställningsskyddet även negativa konsekvenser för människor som har ett jobb. Många håller fast i ett jobb man inte längre vill ha. Fastbränd eller inlåst är två benämningar på personer som inte lämnar olämpliga eller oönskade jobb. Flera studier visar att personer som upplever sig ha fel yrke eller är på fel arbetsplats ofta har magbesvär, drabbas av olust och trötthet samt av håglöshet. Orsaken till otrivsel kan också vara omorganisationer där man ställs inför att acceptera arbetsuppgifter man från början inte anställts för och som man är över- eller underkvalificerat för. Nya krav, nya arbetskamrater, ny chef och hög stress vid förändring och liten påverkansmöjlighet påverkar trivsel och motivation i hög grad.