Moment22_lokallojal

Moment 22

Förseningar i beslutsfattandet spelar ofta en negativ roll i samhället, speciellt när staten har svårigheter i en viss sektor. Sverige behöver många läkare och lärare och de finns här… Jag träffar många kompisar som kommer från andra länder, i synnerhet från Syrien. De har olika yrken, det finns många läkare, apotekare, lärare och ingenjörer.

Det gäller att tänka positivt

Skolan är det första mötet med Sverige för de nyanlända eleverna, där får de sina första intryck av det nya samhället som de kommer till. Skolor, kommuner och nyanlända elever möter många svårigheter, men samhället eftersträvar att minska olikheterna och börja tänka på lösningar. Positivt tänkande får hindra andra att sätta käppar i hjulet för dina förhoppningar och drömmar. Man måste vidga sina vyer.