LokalLojal Värmland

Samverkan som skapar konkret tillväxt

LokalLojal är en gemensam rörelse för ett livskraftigt och levande Värmland. Syftet med initiativet är, som namnet antyder, att inspirera och uppmuntra så många som möjligt att tänka mer lokalt när vi handlar och fattar beslut. Alla vi som bor och verkar här i Värmland är viktiga för utvecklingen. Värmlands mjölkbönder befinner sig i en mycket pressad ekonomisk situation. År 2004 fanns det 245 mjölkbönder i Värmland, en siffra som idag har minskat till 111. Om utvecklingen fortsätter riskerar vi, inom en inte alltför avlägsen framtid, att stå helt utan mjölkbönder i Värmland. Förutom att en viktig ekonomisk näring med arbetstillfällen och företagande försvinner kommer Värmlands vackra landskapsbild att förändras. Det kommer dessutom att få en negativ inverkan på länets turism- och besöksnäring.

LokalLojal Värmland

Lokallojal – ett upprop för Värmland!

Nu startar en gemensam rörelse för ett livskraftigt och levande Värmland För ganska exakt 2 år sedan startade vi en diskussion om Värmland och om det som händer i vårt fantastiska landskap. Varför väljer ungdomar att flytta? Varför väljer man större städer istället för Karlstad? Vi tror att det råder stor okunskap om vilka möjligheter som finns inom Värmland men också en stor okunskap om vad det innebär att flytta till en större stad, ibland en övertro på att man enkelt skaffar sig ett bra liv mitt i storstan. Så vår fundering kring detta blev, hur sprider man information om möjligheterna som finns och vem sitter på informationen. Naturligtvis finns informationen om hur man lyckas i Värmland hos alla de människor som bor här. Men hur samlar man ihop deras kunskap och för den vidare till våra ungdomar?