uddeholm_about

För oss inom Uddeholms AB är det självklart att ta aktiv del i den bygd där vi verkar. Våra över 850 anställda utgör ju en väsentlig del av samhället. Deras, och företagets, konsumtion av varor och tjänster är med och bygger den gemensamma välfärden, skolan, vården och omsorgen.

Under förra verksamhetsåret handlade Uddeholms AB varor och tjänster från företag i Hagfors kommun för nästan 193 miljoner kronor, (Utöver den summan köpte vi varor och tjänster från företag i övriga delar av Värmland för cirka 159 miljoner kr). På så vi bidrar Uddeholm också till att stärka sysselsättningen hos andra företag i bygden och – förstås – ytterligare bidra till den gemensamma välfärden. Vi är stolta över vårt Hagfors och tänker fortsätta jobba för att företaget ska kunna utvecklas här i Värmland där vi har vårt ursprung sedan snart 350 år tillbaks.

Vi pratar sällan om det, men svensk industri bär vår gemensamma välfärd. Det här är exempel på vad Uddeholm menar med att vara lokallojal och att varje dag ta matchen för välfärden. Genom att vinna kunders förtroende i stenhård internationell konkurrens bidrar vi till att vi i Sverige även i fortsättningen ska ha resurser till skola, vård, omsorg och infrastruktur.

Totalt genererar industriföretagen och våra medarbetare mer än 150 miljarder kronor i skatt. Det motsvarar kostnaden för hela försvaret, biståndet, studiestödet, rättsväsendet och statsskuldsräntorna. Eller, om man så vill, hela förskolan och grundskolan. Eller, för att enbart ta Uddeholms skatteutgift, så motsvarar det kostnaden för 300 gymnasielärare, 3 598 blindtarmsoperationer eller 4 579 559 skolluncher.