konsumvarmland_about

Konsum Värmland är en ekonomisk förening som ägs av sina 153 000 medlemmar. Förutom ett 80-tal butiker driver vi också en livsmedelsindustri i form av charkfabrik, lagercentral, bageri, färskvarucentral och egna transportbilar. Vi har bara Värmland som vår marknad. För oss är det därför en självklarhet att på olika sätt bidra till sysselsättningen här i Värmland. Det är en av anledningarna till att vi varje år köper varor och tjänster från värmländska underleverantörer för cirka 600 miljoner kronor per år.

Manifestet som LokalLojal står bakom är inte bara viktigt för det värmländska näringslivet. Det är snarare en överlevnadsfråga för många av oss lokala aktörer.