Branas_about
Branäs Fritidscenter är ett lokalt företag som verkar på riksplanet och där inköp även kan komma från andra länder.

Men det mesta vi köper och gör sker lokalt i Värmland.

Branäs stod klart 1988 efter en investering på drygt 500 miljoner.Sedan det privata köpet 1999 har det investerats ytterligare ca 1.500 miljoner i området i bostäder (privata och ägda av Branäs), Lodger (2st), liftar, snösystem, restauranger, skidhyror och övrig infrastruktur.
Stor del av dessa investeringar spiller naturligtvis av sig på lokala företag som bygghandel, markföretag mm.

Branäs Fritidscenter med huvudkontoret för Branäsgruppen i Karlstad betalar årligen ut ca 46 miljoner i löner och har ca 50 årets runt anställda samt ytterligare 240 st under säsong.

Inköp från Värmländska företag förra året var på 69 miljoner.

Branäs Fritidscenter med sina ca 500.000 gästnätter står för ca 20% av alla Värmlands gästnätter på årsbasis.

Bland lokala leverantörer finns såväl stora som små företag i Värmland, tex, Naturpralinen i Sysslebäck, GA Åkeri (Olle Arnesson) i Likenäs, iPeer i Karlstad mm